Closed

produkty wspierające lean

Kwiecień 28th, 2014 / tags:, / categories: Bez kategorii /

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean marketing Najistotniejszym zadaniem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Podobne artykuły

Comments are closed.